Patio Verso – veepõhine puiduõli

5.3111.35 (sis. km)

Veepõhine taimsete õlide baasil puiduõli.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine taimsete õlide baasil puiduõli, mis kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest ning vähendab puitpinna lõhenemist. Ei sisalda kahjulikke aineid.

Sobivus

Sobib nii töötlemata puitpinna kui ka eelnevalt õlitatud puitpinna kaitsmiseks.

Kasutusobjektid

Taimekastid, kasvuhoone puidust osad.

Toonid

Süsimust, vana hall, puukoorepruun ja metsaroheline.

Kulu

5-7 m²/l vanale ja kulunud puitpinnale.
7-15 m²/l uuele või heas seisukorras puitpinnale.

Pakendid

0.333 l ja 0.9 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel või käsn.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Pind on puutekuiv mõne tunni pärast. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud õli hulk.

Kuivainesisaldus

18%

Erikaal

1,0 kg/l, ISO 2811.

Lisainfo

Pakend

0.33l, 0.9l

Toon

Süsimust, Vana hall, Puukoorepruun, Metsaroheline

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt. Surveküllastatud puit on tihti märg, seega soovitame selle töötlemist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puidukaitsevahendi temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese määrdunud puitpind Laituripesu puhastusvahendiga.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta määrdunud pind Laituripesu puhastusvahendiga. Kui puitpinnale jääb pesemisele vaatamata nähtav kile, eemalda see enne töötlemist.

Töötlemine

Sega Patio Verso hoolikalt enne kasutamist ja ka kasutamise ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsli või käsnaga nii, et kogu õli imenduks puitu. Pühi üleliigne õli ära. Jätkukohtade vältimiseks pintselda kogu pind ühtlaselt korraga. Töötle pinda üks kord.

Õlitamine muudab puidupinna tumedamaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.

Töövahendite puhastamine

Töövahendid pesta vee ja seebiga. Veidi kõvenenud puiduõli eemaldamiseks töövahendist sobib Tikkurila Pensselipesu puhastusvahend.

Hooldusjuhised

Käsitle uut pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määrdunud pinda võib puhastada Laituripesu lahusega (1 osa Laituripesu 10 osa vett).

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab: 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 247-500-7] ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni [EÜ nr 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Antud toode sisaldab biotsiidi, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.