Valtti Plus Terassiöljy – veepõhine puiduõli

12.6395.16 (sis. km)

Veepõhine taimseid õlisid ja vaha sisaldav UV-kaitsega puiduõli välistingimustesse.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooriad: , Silt:

Kirjeldus

Tüüp

Veepõhine taimseid õlisid ja vaha sisaldav puiduõli välistingimustesse. Puiduõli sisaldab ka UV-kiirguse vastast kaitseainet. Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest, vähendades puitpinna lõhenemist.

Sobivus

Sobib töötlemata, termotöödeldud, sügavimmutatud, lehtpuust ja eelnevalt õlitatud puidule ning ka tööstuslikult õlitatud puidule.

Kasutusobjektid

Terrassid, aiamööbel, paadisillad.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Pruun, hall, must.

Läikeaste

pole määratud

Kulu

5-7 m²/l vana ja kulunud puitpinna puhul
7-15 m²/l uue ja heas seisukorras puitpinna puhul

Pakendid

0.9 l, 2.7 l ja 9 l

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Pintsel, käsn või terrassipadi.

Kuivamisaeg 23 °C ja 50%-lise suhtelise õhuniiskuse juures

Pinnakuiv mõne tunni möödudes. Kuivamist mõjutavad pinna poorsus ja kasutatud puiduõli kogus. Järgmise töötluse võib teha peale pinna kuivamist, olenevalt ilmastikutingimustest paari tunni pärast.

Ilmastikukindel

Hooldustöötlemine teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad pinnad soovitame töödelda korra aastas.

Kuivainesisaldus

21%

Erikaal

1,0 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest. Kasuta avatud toode ühe värvimishooaja jooksul kuna toote omadused võivad poolikus nõus muutuda.

Lisainfo

Pakend

0.9l, 2.7l, 9.0l

Toon

Pruun, Hall, Must

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv ehk puidu niiskussisaldus peab olema alla 20% kuna niiskesse puitu õli ei imendu ja õli kuivab aeglaselt. Kuna surveküllastatud puit on tihti märg, siis soovitame selle õlitamist umbes poole aasta pärast peale paigaldamist.

Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja puiduõli temperatuur olema vähemalt +5 °C ja suhteline õhuniiskus alla 80%.

Eeltöö

Varem töötlemata puitpind:
Puhasta puitpinnad tolmust, mustusest ja lahtistest osakestest. Pese hallitanud puitpind Homeenpoisto või Terassi- ja kalustepesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile.

Varem puiduõliga töödeldud puitpind:
Eemalda pinnalt lahtised osakesed kaapraua ja/või terasharjaga. Puhasta pind ja pese vajadusel Homeenpoisto või Terassi- ja kalustepesu lahusega vastavalt kasutusjuhendile. Kui puitpinnale jääb pesemisele vaatamata nähtav kiht, eemalda see enne töötlemist. Lase pinnal kuivada kuna niiske puit ei ima õli ja õli kuivab aeglaselt.

Töötlemine

Sega Valtti Plus Terassiöljy hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Kanna puiduõli pinnale pintsli, käsna või terrasipadjaga nii, et kogu õli imenduks puitu. Pühi kindlasti üleliigne õli u 10-15 min pärast peale õli pinnalekandmist puuvillase lapiga ära. Jätkukohtade vältimiseks õlita pind 1-4 laua kaupa kogu laua pikkuses, mitte risti laudisega.

Töötle pinda üks kord.
Õlitamine muudab puidu pinna tumedamaks.

Hooldusõlitamist teha vastavalt vajadusele. Aastaringselt õues olevad puitpinnad võivad vajada töötlust korra aastas.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid vee ja seebiga. Veidi kõvenenud puiduõli saad töövahenditelt eemaldada Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Käsitle uut pinda ettevaatlikult u 1 nädala jooksul, et toode saavutaks lõpliku tugevuse ja vastupidavuse. Pinda võib vajadusel puhastada kergelt pehme harja või mopiga u. kahe päeva möödumisel õlitamisest.

Määrdunud pinda võib puhastada Huoltopesu lahusega (1 osa Huoltopesu 10 osa vett). Puhasta eriti määrdunud pinnad tugevama Huoltopesu lahusega (1:1). Pesu järel loputa pinnad ja lase kuivada.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 5-kloor-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni (EÜ nr 247-500-7) ja 2-metüül-4-isotiasool-3-ooni (EÜ nr 220-239-6) segu, koobalt-bis(2-etüülheksanoaat) ja 3-jodo-2-propünüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Kanda kaitsekindaid. Vältida sattumist keskkonda.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti. Tähelepanu! Õlised riideribad või toote lihvimistolm võivad ise süttida, seega tuleb neid enne hävitamist hoida vette kastetult, kuivatada õues või põletada koheselt.