Supi Saunavaha – saunakaitse

12.2633.67 (sis. km)

Looduslikku vaha sisaldav kaitseaine sisetöödeks.

Tooteinfo
Ohutuskaart

Tootekood: - Kategooria: Silt:

Kirjeldus

M1

Tüüp

Looduslikku vaha sisaldav kaitseaine sisetöödeks.

Sobivus

Sauna puitpindade töötlemiseks. Saunavaha imendub puitu ja moodustab mustust ja vett hülgava pinna.

Kasutusobjektid

Saunalavad ning puitlaudisseinad ja –laed, uksed ja aknapõsed.

TEHNILISED ANDMED

Toonid

Valmistoonid must, valge ja hall.

Läikeaste

pole määratud

Kulu

10-13 m²/l olenevalt puiduliigist.

Pakendid

Valmistoonid 0,3 l; 1 l.

Vedeldi/lahusti

Vesi

Töövahendid

Vahtplastpintsel või käsn, tehiskiudpintsel.

Kuivatamine

Tolmukuiv u 0,5-1 tunni möödudes. Kasutusele võib võtta ööpäeva möödudes.

Kuivainesisaldus

24%

Erikaal

1,0 kg/l, ISO 2811.

Säilitamine

Kaitsta külma eest.

Lisainfo

Pakend

0.33l, 1l, 3l

Toon

Must, Valge, Hall

Kasutamine

KASUTAMISJUHEND

Värvimistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv, temperatuur vähemalt +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Eeltöö

Uued, puhtad puidupinnad:
Puhasta pinnad tolmust ja mustusest. Niisuta pinnad kergelt veepritsiga, lase kuivada ja lihvi ülestõusnud puidukiud. Eemalda lihvimistolm.

Vanad ja määrdunud või nt varem Supi Saunasuoja saunakaitseainega töödeldud puidupinnad:
Pese Supi Saunapesu puhastusvahendiga vastavalt kasutusjuhendile, loputa hoolikalt ja lase kuivada. Lihvi ja eemalda lihvimistolm. Kui vaha alla jääb varasema pinnatöötluse kiht on lõpptulemus läikivam kui puiduni puhta pinna puhul.

Ei sobi varem õlitatud (nt Supi Laudesuoja) pindadele, kui õli ei ole täielikult kulunud.

Kaitse hoolikalt põrandaid, sest Saunavaha imendub kergesti kahhelkivide vuukidesse.

Saunakaitse

Sega Supi Saunavaha hoolikalt enne kasutamist ja aeg-ajalt ka kasutamise ajal. Kanna ühekordselt pinnale piki puidusüüd ja vaid nii palju kui puitu imendub. Kuna toode on vedel, saad pinnalekandmiseks sobiva koguse kasutades vahtplastpintslit või käsna. Kui toodet kanda pinnale liiga palju, võib pind tunduda libedana.

Kui kasutad toonitud toodet, tee enne tooniproov puupulgale, et näeksid kas toon on õige. Töödeldava pinna lõplik toon oleneb puiduliigist. Ühtlase värvitooni saamiseks töötle kogu pind korraga, paneelpindade puhul 1-2 lauda korraga.

Enne sauna kasutuselevõttu soojenda saun ja tuuluta korralikult.

Töövahendite puhastamine

Pese töövahendid veega. Kõvenenud Saunavaha eemalda töövahenditest Tikkurila Pensselipesu puhastusvahendiga.

Hooldusjuhised

Vajadusel mitte varem kui 1 kuu möödumisel töötlemisest: Puhasta pind Supi Saunapesu puhastusvahendiga (1-2 dl Saunapesu 5 liitri veega).

EL LOÜ (VOC) piirväärtused

(Alaliik A/f) 130g/l. Supi Saunavaha sisaldab LOÜ maksimaalselt 130g/l.

TERVISE- JA KESKKONNAALANE MÄRGISTUS vastavalt ohtlike koostisosade klassifikatsioonile (EÜ) 1272/2008

Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-oon (BIT) ja 5-kloor-2-metüüli-2H-isotiasool-3-ooni [EL nr. 247-500-7] ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni [EL nro. 220-239-6] (3:1) segu (C(M)IT/MIT (3:1)). Võib põhjustada allergilist reaktsiooni. See toode sisaldab biotsiidit, mis kaitseb toodet ladustamisel. Sisaldab C(M)IT/MIT (3:1). Kanda kaitsekindaid.

KESKKONNAKAITSEMEETMED ja JÄÄTMEKÄITLUS

Käitlejal kahjutustada jäätmed piirkondliku jäätmekäitluse õigusaktide kohaselt. Värvitooteid mitte valada kanalisatsiooni, pinnasesse ega veekogusse. Puhas, kuiv taara suunata ringlusse, vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.